Southwestern

photo © Niall McDiarmid

Town to Town

photo © Niall McDiarmid

Via Vauxhall

photo © Niall McDiarmid

Crossing Paths

photo © Niall McDiarmid